گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

روزايي كه بابا مرتضي نيست

خواستگاري كه براي دايي رفتيم .بابا مرتضي تهران ماند تا به همدان برود و عمو و عزيز را براي دكتر بردن به تهران بياورد.الان بابا نيست و منو علي تنها هستيم .شبا خونه ماماني ميخوابيم. علي به باباش خيلي وابسته است هر از چند گاهي ميگه بريم مغازه ، پيش بابا مرتضي .بهش ميگم نه مامان بيا بريم پارك؟ميگه نه بزار بابا بياد با بابا ميريم .ديگه موندم بهش چي بگم ؟ خدا كنه بابا جون زودتر بياد؟
15 آبان 1391
1